Sektörel Analiz

Sektörel Değerlendirme

– Dünyada aktif çalışan yaklaşık 2 milyon dişhekiminin %53’ü Amerika , %22’si Avrupa, %12’si Asya, %6’sı Orta Doğu ve %1’i Afrika Kıtası ülkelerinde bulunmaktadır. Ülkemizin nüfus diş hekimi oran kıyaslamasında AB ülkeleri 62 , DSÖ Avrupa ülkeleri 50 olmasına karşın ülkemizde bu oran 28’dir.

– 2010 Yılı toplam 164 milyar dolar dünya tıbbi cihaz ticaret pazarını 15,8 milyar dolar ile %9.6’sını dişçilik ile ilgili cihaz ve aletler sektörü; yine aynı yılda toplam 15.8 milyar dolar dişçilik ile ilgili cihaz ve aletler sektörünün 3.2 milyar dolar ile %20 ‘sini dental implant sektörü oluşturmuştur.

– Uluslararası araştırma şirketlerinin raporları ışığında 2018 yılında dental implant ve protetik dünya marketinin 9.1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşacağı öngörülmektedir.

– Uluslararası araştırma şirketleri ve enstitülerin dünya genelinde 300’e yakın dental implant markasının bulunduğu bunlar içinde 224 firmanın üretici olduğu tespit edilmiştir. Dental implant marka sayısı 2005 yılında 92 iken on yıl içinde %300’lük bir artış ile sektöre yeni markalar ve oyuncuların girdiği izlenmiştir. Ayrıca sektörün güçlü temsilcileri son yıllarda birçok implant firmasını satın alarak kendi grup şirketlerine dahil etmişlerdir.

– Dünya dental implant talebini %45-50 Avrupa ülkeleri, %25-30 oranı Kuzey Amerika, %15-20 Asya Pasifik ülkeleri ve %5-10 oranında Latin Amerika ve diğer ülkeler oluşturmaktadır. Nüfusa oranla en yüksek kullanım sayını Güney Kore, İtalya ve İspanya oluştururken en yüksek dental implant kullanım miktarı Amerika Birleşik Devletleri’ndedir.

– 2014 Yılı İMPLANTDER araştırmalarına göre ülkemizde dental implant ticareti ile uğraşan 102 yerli/ithal markanın T.C. Sağlık Bakanlığı TİTUBB portalına kayıtlı 59 firmanın UBB kaydı olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı yılda 350 bin adet implantın satışı yapıldığı öngörüsü ile bu sayıların %56’sını özel diş hastaneleri ve özel poliklinikler, %29’unun serbest çalışan dişhekimleri, %14’ünün üniversite dişhekimliği fakültelerinde ve %1 oranın kamu hastaneleri tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir.

– Dental implant ürünleri sektör temsilcileri ve çeşitli kurumlardan alınan veriler, Gümrük Ticaret ve Sağlık Bakanlığının denetimleri sonucunda ülkemizde kullanılan dental implant ürünlerinin önemli bir oranının yasadışı yollar ile ülkemize giriş yapıldığı ve bir çok global markanın sahte ürünlerinin üldunya-dis-hekimligi-verileri-4kemizde pazarlandığı tespit edilmiştir.

– Ülkemizde kişi başına düşen yıllık gelir oranlarının AB ortalamasından daha düşük olması, diş hekimi sayısının AB ortalamasının çok altında olması, özellikle büyük şehirler dışındaki bölgelerdeki lokasyonlarda implant tedavisi konusunda bilgi ve tecrübe eksikliği, vatandaşlarımızın diş tedavi korkusu ve diş sağlığına verilen önemin çok düşük olması sektörde implant pratik ve teorik eğitim merkezlerinin yetersizliği, dental turizmin sağlık turizmi içersindeki payının düşük olması ve bu konularda ülkemizde politika ve teşviklerin yetersizliği dental implant tedavi sayılarının gelişmiş ülkelere nazaran çok daha düşük olmasını sağlayan başlıca unsurlardır.

– Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesi içinde bulunan 56 ülkenin nüfusu 1,5 milyardır.

– Yurt dışı tanıtımların ve yurt içi hizmet kalitesinin arttırılması önceliği İle toplam medikal turizm %6 oranı diş tedavisi için tercih edilmiş olan ülkemizin hedeflenen 750.000 turist sayısına ulaşması karşısında sektöre 45.000 yeni müşteri katılacağı öngörüsü karşısında Dental İmplant sektöründe faaliyet gösteren her kesimin hizmet kalitesini arttırması gerekmektedir. WHO 2011 verilerine göre dünya genelinde bulunan 2 milyon dişhekiminin %43 ‘ü (832 bin) üç ülkede hizmet yapmaktadır. (Amerika Birleşik Devletleri %24, Brezilya %11, Meksika %8)