Mikro Mimari

BLOSSOM DİZAYN

Blossom geliştirilmiş patentli kesici konfigürasyonu ile son jenarasyon Intra-Lock® implant teknolojilerinin uyum içinde birleştirilmesinin sonucudur. Blossom mimarisi geleneksel kemik sıkıştıran sistemlerinin aksine her yivin üzerinde en az bir kesici yivin ve yivlere ters yönde uzanan spiral olukların bulunmasıyla benzersiz bir yüzey dizaynıdır. Travma ile efektif olarak hem keserek hem de kayarak ilerlemesini mümkün kılmaktadır. Bu sayede implant kemiği ezerek ve yararak girmek yerine kemiğin içinde sarmal olarak ilerlemektedir.

GELENEKSEL TAP DİZAYN

Geleneksel sistemlerde implant kemik içinde ilerlerken kesici kenarları kemiği bir kar küreme aracı gibi toplayarak ilerlemektedir. Bu nedenle implant ilerledikçe yivlerin etrafında kemik parçacıklarından oluşan bir bolus birikmektedir. İmplant kemik içinde ilerlemeye devam ettikçe tap eden bölümlerde bu kemik parçacıkları ve bolus birikir, bu birikinti kemikte yeni yolların açılmasına engel olmaktadır. Böylece implant sistemi tap etme özelliğini kaybetmiş olur ve implantın yerleşmesi için gereken tork değerleri artmakla beraber primer stabilitede artış gözlenmez. Bununla birlikte artan tork değerleri ile birlikte implantın kemiğe uyguladığı basınç artarak kemikte rezorbsiyon başlamasına neden olur.

BLOSSOM YİV DİZAYN ÖZELLİKLERİ

Blossom’u kesici teknolojisi klasik tap edici sistemlerden daha az ve daha küçük parçacıklar  oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Blossom dizayn, bu küçük kemik parçacıklarını implant soketinin dibine itmek veya implant yivlerinin arasına sıkıştırıp beslenmeyi bozmak yerine fizyolojik bir şekilde tüm implant soketine dağıtmaktadır. Bu kendini temizleyen yiv dizaynı, implantın hareketi sayesinde kemik parçacıklarının tüm implant soketine dağıtarak osteointegrasyonu arttıran implantın apikaline kadar devam eden bir patika oluşturmaktadır. Bu nedenle implantın kemikle teması da artmaktadır.

Blossom Self Tapping Implant

Kesici yiv dizaynı farklı 2 implant, Tip II kemik özelliği taşıyan bloklarda  test edilmiştir. Her iki kemik bloğu da tamamen aynıdır ve gözlem kanalları  içermektedir. İmplantlar 10 Rpm ile yerleştirilirken fotoğraflandırılmıştır. Yandaki illustrasyon bu test fotoğraflarından elde edilmiştir. Geleneksel kesici olukları olan implant sistemi incelendiğinde implant yerleştirilirken kemik talaşlarının oluklarda biriktiği ve sıkıştığı gözlenmektedir. Blossom™ mimarisine sahip implant incelendiğinde ise; kemik talaşlarının daha küçük olduğu ve bir noktada toplanıp sıkışmak yerine tüm implant yüzeyine dağıldığı gözlenmektedir.

Dizayn Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Analizi

Tablodaki veriler farklı implant dizaynlarının kemiğe yerleştirilmesi için gerekli tork miktarlarını göstermektedir. Tek farkları kesici kenar dizaynları olan 3 farklı Intra-Lock implantın üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 12’si blossom dizaynı, 12’si kesici kanalları olmayan DT diazyn, 12’si kesici kanalları olan DT dizayn olmak üzere 36 implant tip 2 kemik kalitesinde bloklara yerleştirilmiştir. Dijital bir torkmetre kullanılarak tüm implantların her bir tam tur için giriş torkları ölçülmüştür. Sonuçlar istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Blossom’un anlamlı şekilde giriş torkunu azalttığı görülmüştür. Bununla birlikte yivlerin, kesici kenarlarının ve kanalların eşsiz dizaynı implant ve kemik arasında senkron sağlayarak bir harmoni oluşturmakta ve kemik implant temasını arttırmaktadır.