OSSEAN® Yüzey yapısı, implantların biyouyumluluğunu ve biyomekanik tepkisini arttırmak amacıyla geliştirilmiştir. OSSEAN® yüzey özelliğine sahip  implantların yüzeyi vücudun iyileşmesini aktive etmek ve yerleştirildikten sonra kritik ilk iki hafta boyunca primer stabiliteyi korumak üzere tasarlanmıştır.

İmplantların yerleştirilme sonrası ilk iki haftalık ana iyileşme aşamasında OSSEAN®  yüzey teknolojisinin dikkat çekici bir fark ile diğer implant yüzeylerinden daha iyi bir yapısal ve işlevsel bağlantı (osseaintegrasyon) gösterdiği birçok bilimsel yayın ile kanıtlanmıştır. Ayrıca Intra-lock implantlarının yüzeyi apikalinden platformuna kadar homojen olarak OSSEAN® yüzey teknolojisi ile pürüzlendirilmiştir.

ROBOTİK MİKRO YÜZEY

Her bir Intra-Lock® implantı hijyenik bir ortamda robotik olarak mikro seviyede pürüzlendirilmiştir. İmplantların kesici yiv formunu korumak ve implantın her bir bölgesinde optimal topografi ve yüzey pürüzlülüğü elde etmek için robotik sıralama ve diferansiyel işlemi uygulanmaktadır.

ÇOK AŞAMALI TEMİZLİK VE YÜZEY İŞLEMLERİ

Osean yüzeye sahip implantlar biyomedikal ürünler için uygulanan en gelişmiş teknolojiler  ve prosedürler uygulanarak  temizlenir. OSSEAN® Yüzeyi XPS-ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) ile teyit edildiği gibi kontaminantlardan tamamıyla arındırılmıştır.

Mikro – Nano Fraktal Topografi

OSSEAN® Yüzey yapısı Makrodan nano büyüklük seviyesine kadar, tüm büyüklük seviyelerinde benzer yüzey topografisi ile karakterize edilir. Bu yüzeyin tekrarlı niteliği doğada fraktal olarak tanımlanır. Farklı büyüklük seviyelerinde bakıldığında yüzey matruşka bebekleri ile aynı temellere sahiptir. Nanometrik seviyenin ötesindeki yüzeyin fibrin bağlantısı için en ideal özelliklere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Metrik seviyede platelet fibrin oluşumu için uygundur. Daha düşük seviyelerde incelendiğinde osteoblastların büyümesini sağlayan reseptör bölgeler gözlemlenir.

AUGER Spectroscopy

AFM: Atomik Güç Mikroskopisi

Bu resim 20um*20um boyutlarında bir yüzeyi göstermektedir.

Ossean Yüzey profilimetresi Atomik Güç Mikroskopisi ile gözlemlenmiştir. Çeşitli gözlem seviyelerinde yüzeyin kompleks ve net ayrıntıları gösterilmektedir.

Kalsiyum Fosfat-Moleküler Emilim

Maksimum Bir SEM çözünürlüğünde (200,000x) izlendiğinde OSSEAN® yüzeyinin partiküllerden arındırılmış  olduğu gözlemlenir. Auger x-Rey Spektroskopisi altında incelendiğinde ise kalsiyum fosfat molekülleri (nano partiküllerden binlerce kat daha küçük) açığa çıkar. Kalsiyum Fosfat molekülleri Titanyum oksit tabakada bulunmaktadırlar. Bu moleküller büyük kalsiyum fosfat parçacıklarından daha büyük bir bağlayıcı enerjiye sahiptir.  Kalsiyum fosfat ekstrem stabilite sağlamanın yanında OSSEAN® yüzeyin biyoaktif özelliklerini barındıran ana etmendir.

AUGER Spectroscopy